BELOPP ATT SKÄNKA

GIVARINFO

Personnummer måste vara i format YYYYMMDDXXXX
Du måste ange förnamn.
Du måste ange efternamn.
Du måste ange en adress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange mobiltelefon
Du måste ange e-post

BANKINFO

Du måste ange bank.
Du måste ange clearingnummer.
Du måste ange kontonummer.